Voor ontwikkelaars

Modules voor Drupal

Drupal is modulair opgebouwd. Uitbreidingsmodules zijn gratis te downloaden vanaf drupal.org. Het is daardoor mogelijk functionaliteit in websites in te bouwen door het inschakelen van extra modules. Deze modules zijn ontwikkeld door verschillende ontwikkelaars, meestal gedurende een lopend project. Zo zijn er modules aangeleverd door het Witte Huis, de Tweede Kamer en verschillende andere overheden. Alle modules worden centraal bijgehouden en hebben ieder een eigen issue tracker. Heeft een module nog niet alle gewenste functionaliteit, dan kan dat daar voorgesteld worden om in te bouwen.

Doordat Drupal veel wordt ingezet door overheden, zijn veel modules al uitgebreid getest in vergelijkbare websites.

Webrichtlijnen

De basisversie van Drupal wordt streng gecontroleerd op het voldoen van WCAG2, de internationale standaard voor webtoegankelijkheid. Iedere codewijziging die veranderingen met zich meebrengt voor de gebruiker wordt door het Accessibilityteam bekeken. Alleen als een wijziging voldoet aan WCAG2 wordt deze toegelaten. Hierdoor voldoet Drupal steeds strenger aan WCAG2. Deze strenge eis heeft ook tot gevolg dat ook externe javascriptbibliotheken die aan Drupal core worden toegevoegd een audit krijgen en verbeteringen krijgen op het gebied van toegankelijkheid. Voorbeelden hiervan zijn jquery en ckeditor.

Voor uitbreidingsmodules gelden deze strenge eisen niet. Het is daarom aan te raden zoveel mogelijk gebruik te maken van de basismodules van Drupal, of modules waarvan bekend is dat ze aan toegankelijkheid voldoen. Daarnaast is het van belang bij het ontwikkelen van eigen modules zoveel mogelijk de API van Drupal te gebruiken, en bij het ontwikkelen van eigen vormgeving, aanpassingen zoveel mogelijk uitsluitend met css te bereiken waardoor de html intact blijft.

Rijkshuisstijl Drupal

Om gemakkelijk en snel een website op te zetten binnen de Rijksoverheid op te zetten is een standaard Rijkshuisstijlthema opgezet. Na installatie krijgt een Drupal-installatie de vormgeving van een website die voldoet aan de eisen voor de rijkshuisstijl en de webrichtlijnen.

Dit vormgevingsthema is op verschillende manieren te configureren en kan ook overschreven worden met een subthema indien gewenst. Om snel een website van de grond te krijgen is het aan te raden met het standaardthema te werken. Besparingen door gebruik te maken van de standaard rijkshuisstijl zijn zeker als het een eenvoudige website betreft met standaard interfaces. Bij geavanceerdere websites is vaak nog wel aanvullende vormgeving nodig voor specifieke modules en functionaliteit. Het wordt zeer op prijs gesteld als aanvullingen worden voorgedragen in de issue tracker.

Teruggeven aan de community

Het wordt gewaardeerd wanneer modules worden teruggegeven aan de community waardoor anderen deze modules ook weer kunnen gebruiken. Verschillende overheidsinstellingen hebben dit gedaan.

Teruggeven aan de community heeft enkele voordelen binnen een project. Wanneer externe ontwikkelaars meekijken of de module gebruiken, vindt er extra testing en bugfixing plaats waardoor de degelijkheid van de module toeneemt. Doordat anderen de module vaak in andere situaties of voor andere doelen gebruiken, wordt de module robuuster. Tot slot zijn er meer ontwikkelaars die zorgen dat de module up-to-date gehouden wordt, iets wat bij andere maatwerkmodules achterwege blijft.

Voor andere overheden betekent dit dat ze niet opnieuw het wiel hoeven uit te vinden en dat daardoor sneller gebouwd kan worden. Een voorbeeld hiervan is de paragraphs-module die bij de Tweede Kamer ontwikkeld is en nu binnen andere overheden in gebruik is.