Over DrupalOverheid

DrupalOverheid

DrupalOverheid is een initiatief door en voor vertegenwoordigers van marktpartijen en overheden om effectiever te gaan samenwerken. DrupalOverheid wil inspireren, verbinden en informeren. Dat doen we met behulp van een nieuwsbrief, de LinkedIn-groep en halfjaarlijkse bijeenkomsten en natuurlijk deze website.

Deze site

  • helpt bij het kiezen voor Drupal als CMS
  • faciliteert een community waarin overheden als Drupalontwikkelaars elkaar kunnen vinden
  • biedt informatie over DrupalOverheid en zijn activiteiten

Het interactieve deel (het forum) van DrupalOverheid bevindt zich op LinkedIn.

Missie

DrupalOverheid wil meer samenwerking tussen de Drupal community en overheden ten behoeve van

  • kostenbesparing bij de overheid, door te voorkomen dat het wiel telkens opnieuw wordt uitgevonden;
  • toename van gebruik van Drupal en open source in het algemeen bij de overheid.

De missie van DrupalOverheid.

  • Beter hergebruik van Drupal modules en templates binnen de (Rijks)overheid.
  • Meer gebruik van Drupal binnen de (Rijks)overheid, door promotie, het samenbrengen van overheden en marktpartijen en het beantwoorden van vragen rondom CMS selectie.
  • Het vormen van een gebruikersgroep voor redacteuren voor kennisdeling.

Kernteam

DrupalOverheid bestaat uit een kerngroep van 6 personen vanuit de (rijks)overheid en het bedrijfsleven.

Daarnaast bestaat DrupalOverheid uit een actieve community die onder andere op LinkedIn discussies voert en bijeenkomsten organiseert over verschillende relevante onderwerpen.

De Kerngroepleden zijn:

Esther de Koning

Sogeti

 

 

Vernon Donraadt

DICTU

 

 

Christa Nieman

nVWA

 

 

Manon Goedel-Weijers

nVWA

 

 

Hanno Lans

Freelancer

 

 

Machiel van Lieshout

ezCompany